Carance, the art of glass 

Wij, Carin en France, hebben beiden een opleiding gevolgd aan de Kunstacademie te Maastricht. France heeft de opleiding grafische vormgeving afgerond en Carin deed de opleiding tot docent beeldende vorming. Na onze opleiding zijn we afzonderlijk van elkaar diverse creatieve richtingen ingeslagen. Onze wederzijdse interesse bracht ons samen in een vriendschap. Behalve onze creativiteit delen wij ook de passie voor het land Italië, de bakermat van de kunst. Het wereldberoemde Murano glas uit Venetië heeft ons mede geïnspireerd tot het maken van onze geheel eigen glasobjecten.


We, Carin and France, have both studied at the Art Academy in Maastricht. France has completed the graphic design course and Carin trained as a visual arts teacher. After our training, we took various creative directions separately from each other.

Our mutual interest brought us together in a friendship. In addition to our creativity, we also share a passion for the country of Italy, the cradle of art. The world famous Murano glass from Venice has partly inspired us to make our own glass objects.

Carance

 

 

Aan het ontstaan van de naam Carance gaat een bijzondere anekdote vooraf.            Onze eerste twee creaties waren twee kleurrijke bloemen. Deze noemen we "Het Bloemenduet", naar een aria uit de opera Lakmé van Léo Delibes. Eén van deze bloemen siert sindsdien ons logo. De naam Carance is ontstaan door een samenvoeging van onze namen, Carin en France. Het toeval wilde dat deze vondst ook nog meerdere betekenissen had. We ontdekten dat Carance behalve de naam van een Irissoort ook stond voor vriendschap. Precies vanuit deze mooie verbinding is Carance ontstaan.

 

A special anecdote precedes the origin of the name Carance. Our first two creations were two colorful flowers. We call this "The Flower Duet", after an aria from the opera Lakmé by Léo Delibes. One of these flowers has graced our logo ever since. The name Carance was created by a combination of our names, Carin and France. Coincidentally, this find also had multiple meanings. We discovered that in addition to the name of an Iris species, Carance, also stood for friendship. It is precisely from this beautiful connection that Carance originated.

 

Glas is een zeer veelzijdig materiaal om mee te werken. We raken niet uitgekeken op haar verrassende toepassingen en mogelijkheden en laten ons hierbij vaak inspireren door de natuur. De combinatie van het (zon)licht en het gekleurde glas geeft een wonderlijk en betoverend resultaat. Zelfs glazen knikkers of stenen worden door ons verwerkt en krijgen hierdoor een tweede leven. Zo verwerken we glas op een verantwoorde en milieuvriendelijke wijze. We recyclen het als het ware tot een duurzaam en verantwoord product en kunnen hiermee ons (glazen) steentje te kunnen bijdragen aan een vrolijke, kleurrijke en duurzamere wereld. 

 

Carin en France


Glass is a very versatile material to work with. We never get tired of its surprising applications and possibilities and while working we are often inspired by nature. The combination of the (sun)light and the colored glass gives a wonderful and enchanting result. Even glass marbles or stones are processed by us and are given a second life. This way we process glass in a responsible and sustainable manner. We recycle it, as it were, into a responsible product. This way we can contribute to a cheerful, colorful and more environmentally friendly world.

 

Carin and France